הרשמו לניוזלטר


 
עדכוני-פסיקה

  • מי שיודע או שמע על זכות השימוע מהי, יודע שחובה על מעסיק פרטי וציבורי לערוך שימוע במקרה בו שוקל סיום יחסי עבודה. אך מה הדין במקרה בו אני משתמש בעובד של קבלן כ"א המוצב במפעל שלי? האם גם אז אני שנמצא בכובע של המשתמש צריך לקיים שימוע?

    בפסיקה של ביה"ד האיזורי לעבודה מחודש 7/12 נקבע, כי במקרה כאמור מוטלת חובה על המשתמש לערוך לאותו עובד שימוע בטרם הפגיעה בו. לכל הפחות, על המשתמש להודיע לקבלן כוח האדם על הכוונה לפגוע בעובד בטרם הפגיעה ולוודא כי נציג מוסמך מטעמו יהיה נוכח בשימוע, או לכל הפחות, מעורב בהליך קבלת ההחלטות, לאחר שמיעת העובד.

    על פי פסיקה זו רואים במשתמש ובקבלן כ"א כמעסיקים במשותף של העובדת ועל כן הטילו על שניהם את החבות בפיצוי העובדת ביחד ולחוד. נפסק לעובדת סך של 50,000 ש"ח בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכן פיצוי בגין אבדן שכר עבודה, פיצוי בגין עגמת נפש ופיצוי בגין אי-עריכת שימוע.