הרשמו לניוזלטר


 
עדכוני-חקיקה

 • כל מעסיק מחויב בתשלום דמי הבראה לעובדיו. המקור לחיוב זה הנו בצו הרחבה שניתן להוראותיו של הסכם קיבוצי הסכם מסגרת שם נקבעה חבות זו.

  מכוח האמור, עובד שהשלים שנת עבודה ראשונה זכאי ל- 5 ימי הבראה. עבור השנה השניה והשלישית זכאי ל - 6 ימי הבראה בעבור כל שנה.

  במידה והעובד מועסק במגזר הציבורי (משדרי ממשלה למשל) ו/או במקום עבודה אשר שם קיים הסכם קיבוצי בהתאם לענף בו מועסק, הרי שיתכן ומכסת ימי ההבראה עבור כל שנה גבוהה יותר.

  קיים שוני בשווי של כל יום הבראה בין המגזר הפרטי לזה הציבורי כאשר שווי זה מתעדכן בחודש יולי לכל שנה.

  דמי הבראה עודכנו והם עומדים נכון להיום במגזר הפרטי על סך של 374 ש"ח לכל יום הבראה.
  במגזר הציבור שווי כל יום הבראה הנו בשיעור של 423 ש"ח לכל יום הבראה.

  בהנחה וסיימתם עבודתכם לאחר שנה וחצי למשל, הרי שהנכם זכאים לתשלום דמי הבראה עבור השנה הראשונה (בהנחה וטרם שולם) ותשלום נוסף עבור החלק היחסי של השנה השניה.
  חשוב לדעת שהיקף המשרה משפיע על גובה דמי ההבראה שהרי מי שעובד במשרה חלקית אינו זכאי לקבל את אותו הסכום לו זכאי עובד במשרה מלאה.

  נהוג לשלם את דמי ההבראה בתשלום אחד ובדרך כלל באחד מחודשי הקיץ (יוני ועד ספטמבר). יחד עם זאת יש לציין, כי ישנם מקומות עבודה הנוהגים לשלם דמי הבראה בשיעורים חודשיים וזאת בהנחה וניתנה לכך הסכמת העובד.

 • בחודש יוני 2012 נכנס לתוקפו חוק חדש בישראל בשם החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ומטרתו למנוע מצבים בהם פוגעים מעסיקים בזכויותיהם של המועסקים אצלהם אם באופן ישיר על ידם ואם באמצעות קבלני כ"א.

  לצורך השגת המטרה בא החוק ומטיל אחריות אישית לרבות עיצומים כספיים וסנקציות אזרחיות ופליליות על המעסיקים.
  במסגרת חוק כאמור מוטלות חבויות רבות על המעסיקים על מנת שאלו יקפידו לשמור על זכויותיהם של העובדים הניתנות להם מכוח משפט העבודה.

 • ביום 02.08.2012 פורסם ברשומות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012. בהתאם לתיקון לחוק, תקופת ההתיישנות לתובענה לפי החוק תהא חמש שנים.


 • שכר המינימום גדל לסך 4,300 ש"ח החל מ- 1 באוקטובר 2012 (במקום סך 4,100 ש"ח כיום.


 • ביום רביעי 1.4.11 נכנס לתוקפו תיקון מס' 4 לחוק דמי מחלה לפיו שיעור דמי המחלה הועלו ומעתה יחושבו,
  כדלקמן:
  עבור יום ראשון - 0% משכר רגיל
  עבור יום שני ושלישי - 50% משכר רגיל לכל יום (לפני כן עמד שיעור דמי המחלה עד 37.5% בלבד)
  מיום רביעי ואילך - 100% מהשכר הרגיל (לפני כן עמד שיעור דמי המחלה על 75% בלבד)